Odwiedziło nas już

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś158
mod_vvisit_counterOgólnie2294529

  
RODZINNY PARK ROZRYWKI „WODNA KRAINA”
REGULAMIN MIEJSCA DO KĄPIELI I PLAŻY
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU.

LEŻAKI I PARASOLE W WEEKENDY ILOŚĆ OGRANICZONA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PAKIETÓW VIP. PRZEPRASZAMY

1. Rodzinny Park Rozrywki „Wodna Kraina” należy do Centrum rekreacyjno rozrywkowego
       Mega Music z siedzibą w Wildze przy ul. Stawowej 9. W tekście Regulaminu Rodzinny Park Rozrywki
       nazywany jest Obiektem
2. W skład Rodzinnego Parku Rozrywki Wodna Kraina wchodzi : Miejsce do kąpieli z plażą , Akwen wodny do sportów wodnych , Park linowy , Tor Quadowy , Wodne ZOO, Łowisko ryb, Kompleks restauracyjny z salami tanecznymi.
3. Miejsce do kąpieli z plażą czynne jest od poniedziałku do niedzieli  w godzinach 9.00-20.00.
4. Wejście na teren miejsca do kąpieli może nastąpić tylko i wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu w Kasie znajdującej się na terenie Obiektu
5. Wejście na teren miejsca do kąpieli bez biletu wstępu bądź drogą inną niż bramka wejściowa zagrożone jest karą  500 złotych
6. Możliwość kąpieli oznaczają flagi:
biała – kąpiel dozwolona
czarna -  zakaz kąpieli
       brak flagi – kąpielisko niestrzeżone , zakaz kąpieli
7. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu produktów żywnościowych , napojów , słodyczy ,Piwa , alkoholu zakupionych poza Obiektem , lub pochodzących z własnego wyrobu.
8. Osoby  do lat 15 mogą przebywać na terenie miejsca do kąpieli, korzystać ze sprzętów i dostępnych atrakcji oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
9. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie miejsca do kąpieli wyłącznie pod nadzorem opiekuna grupy. Opiekun grupy zorganizowanej natychmiast po wejściu na teren miejsca do kąpieli ma obowiązek zgłosić grupę do ratownika.
10.  Kategorycznie zabrania się przebywania na terenie miejsca do kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających bądź osobom które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla pozostałych użytkowników Obiektu.
11. Akwen strzeżony podzielono na:
-Akwen dla najmłodszych
-akwen  dla osób nie umiejących  pływać
-akwen dla osób umiejących pływać
-akwen  przeznaczony tylko i wyłącznie do użytkowania  sprzętu wodnego ,pod ścisłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za wynajem tego sprzętu. Na akwenie tym obowiązuje absolutny zakaz kąpieli.
12. Poszczególne akweny oznaczone są poprzez znaki informacyjne oraz ostrzegawcze- zaleca się bezwzględne przestrzeganie znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych umieszczonych na terenie Obiektu
13. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
14. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami  RATOWNIK.
15. Ustala się sygnały alarmowe:
- długotrwały gwizdek –opuścić natychmiast miejsce do kąpieli
- sygnał przerywany gwizdka – przerwać pływanie
16. Osoby korzystające z miejsca do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do Regulaminu miejsca do kąpieli oraz do zaleceń osób należących do obsługi kąpieliska i ratowników.
17. Osobom znajdującym się na terenie miejsca do kąpieli nie wolno:
-przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk,
-niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
-zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
-zaśmiecać i brudzić terenu miejsca do kąpieli i plaży
-stwarzać zagrożenia zdrowia i życia innych użytkowników obiektu, poprzez swoje zachowanie bądź nie stosowanie się do Regulaminu
- wchodzić na teren miejsca do kąpieli bez ważnego biletu wstępu
18.  Wprowadzanie zwierząt na teren miejsca do kąpieli surowo zabronione

19. Do korzystania z miejsca do kąpieli uprawnione są  tylko osoby posiadające aktualny bilet wstępu.
20.Osoby naruszające  porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu usuwane będą z terenu miejsca do kąpieli  i Obiektu bez zwrotu kosztów biletu i niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
   - Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub innych urządzeń znajdujących się na terenie miejsca do kąpieli  mają obowiązek stosowania się do regulaminu dotyczącego danego sprzętu oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
21.  Szkody powstałe wskutek uszkodzeń , zniszczeń lub zanieczyszczeń na terenie Obiektu  pokrywa winny tych szkód według wyceny właściciela Obiektu
22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione , zgubione , uszkodzone lub  skradzione na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki i Parkingu.
23. Korzystanie z atrakcji wodnych lub lądowych na terenie Obiektu odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
24. Każda osoba wyrażająca chęć korzystania z atrakcji wodnych bądź lądowych znajdujących się na   terenie Obiektu, jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu dotyczącego danej atrakcji.
25. Każdy z regulaminów zamieszony jest w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, tak aby każda osoba znajdująca się na terenie Obiektu miała możliwość zapoznania się z tymże regulaminem.
26.Wejście na teren Obiektu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi  
      jednocześnie zgodę na publikację przez właściciela Obiektu zdjęć , filmów z wizerunkiem osób       
      przebywających na terenie Obiektu                   
27. Wszystkie decyzje właściciela Obiektu są ostateczne.
28. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia kodeksu    cywilnego.
LEŻAKI I PARASOLE W WEEKENDY ILOŚĆ OGRANICZONA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PAKIETÓW VIP. PRZEPRASZAMY


PLAC ZABAW DLA DZIECI - MAŁPI GAJ W RODZINNYM PARKU ROZRYWKI
„WODNA KRAINA”
REGULAMIN


1. Obiekt przeznaczony jest  dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat
2. Wejście na Plac Zabaw jest odpłatne
3. Po wyjściu z Placu Zabaw , aby wrócić na Plac należy ponownie kupić bilet
4. Jednorazowo na terenie placu  zabaw może przebywać maksymalnie 15 dzieci
5. Przed wprowadzeniem dziecka na teren placu zabaw- rodzic lub  opiekun jest zobowiązany do:
- zdjęcia dziecku obuwia
- opróżnienia kieszeni dziecka
- sprawdzenia czy dziecko nie posiada przy sobie żadnych ostrych przedmiotów( np. patyczki po lizakach, plastikowe sztućce itp.)  które mogą być zagrożeniem dla niego oraz innych dzieci przebywających w tym samym czasie na terenie placu zabaw
6.Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
7. Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy aby dzieci noszące okulary pozostawiały je u rodziców lub opiekunów przed wejściem na plac zabaw.
8. Zabrania się wspinania  się po zewnętrznych ścianach konstrukcji
9. Plac Zabaw powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem
10. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o informowanie obsługi placu zabaw o ewentualnych schorzeniach  i poważnych dolegliwościach dziecka.
11. Jeśli Rodzic lub pełnoletni Opiekun wyraża zgodę na przebywanie dziecka na terenie placu zabaw „ Małpi gaj” , to ponosi pełną odpowiedzialność za tą osobę i jej czyny,  w rozumieniu odpowiedzialności cywilno-prawnej, jak również odpowiedzialności materialnej ( w której brane są pod uwagę szkody w  wyposażeniu placu zabaw oraz inne szkody dotyczące obiektu ) czy też w stosunku do innych dzieci przebywających na terenie placu zabaw.
12. Sugerujemy aby dzieci nie wnosiły na teren placu zabaw prywatnych zabawek oraz innych prywatnych przedmiotów
13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie  pozostawione , zgubione lub  skradzione na terenie Placu zabaw.
14. W wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun może wejść na teren placu zabaw.
15. Wejście na teren Placu Zabaw  rodzica lub opiekuna może nastąpić jedynie za zgodą obsługi placu zabaw. W przypadku wejścia na teren placu zabaw o rodzica lub opiekuna dziecka przebywającego na terenie placu zabaw, osoba ta powinna zwrócić uwagę na konstrukcje placu , szczególnie na siatki, drabinki i inne elementy wyposażenia, które mogą zostać uszkodzone przez osoby o większej masie niż dopuszczalna norma dla danej konstrukcji.
16. Rodzic lub opiekun dziecka przebywającego na terenie placu zabaw, znajdujący się wewnątrz obiektu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelakie, ewentualne szkody, wynikające z wejścia tej osoby na teren placu zabaw.
17. Rodzic  lub opiekun wchodzący na teren placu zabaw jest zobowiązany do zdjęcia obuwia przed wejściem.
18. Kategorycznie zabrania się rodzicom lub opiekunom dzieci przebywających na terenie placu zabaw, wchodzenia na teren placu zabaw z papierosami, alkoholem, jedzeniem lub piciem.
19. Wpuszczanie zwierząt na teren placu zabaw jest zabronione.
20. Zakup przez Rodzica lub opiekuna biletu wstępu na Plac Zabaw jest równoznaczny ze zgodą na bezwzględne przestrzeganie regulaminu Placu Zabaw i wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje dziecko lub podopiecznego w trakcie zabawy na Placu Zabaw.


 

REGULAMIN TORU QUADOWEGO W RODZINNYM PARKU ROZRYWKI „WODNA KRAINA”

1. Każda z osób chcących korzystać z toru quadowego oraz jego wyposażenia ma obowiązek zapoznania się z regulaminem toru oraz stosowania się do jego zasad.
2. Wypożyczającym pojazd może być jedynie osoba pełnoletnia .Jeśli Rodzic lub pełnoletni Opiekun zezwala osobie niepełnoletniej na prowadzenie pojazdu- Quad ,to ponosi pełną odpowiedzialność za ta osobe i jej czyny, w rozumieniu odpowiedzialności cywilno-prawnej jak również materialnej szkody w pojeździe, wyposażeniu jak również w stosunku do osób trzecich. Rodzic lub pełnoletni Opiekun musi być obecny podczas wypożyczenia pojazdu i wypełnić oświadczenie

3. Osoba pełnoletnia wypożyczająca pojazd ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za powstałe szkody w pojeździe, wyposażeniu jak również w stosunku do osób trzecich. Osoba pełnoletnia korzysta z Toru Quadowego na własną odpowiedzialność.

4. Osoba pełnoletnia korzystająca z toru samowolnie bez zgody Organizatora lub przebywająca na torze ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie ( swoje dziecko lub podopiecznego)

5.Wypożyczający ani prowadzący pojazd nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Przed rozpoczęciem jazdy należy założyć dopasowany kask ochronny.

7. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków terenowych, pogodowych oraz umiejętności i doświadczenia kierowcy.

8. W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach podłogowych. Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

9. Należy unikać podskakiwania lub podnoszenia pojazdu. Zabroniona jest jazda na dwóch kołach.

10. Zabronione jest potrącanie innych pojazdów, jazda w kierunku innym niż ustalony przez Organizatora i jazda poza wyznaczonym torem.

11. Zabrania się zsiadania z pojazdu na torze podczas trwania jazdy.
12. W przypadku awarii pomocy udziela Obsługa toru
13. Obowiązkiem prowadzącego pojazd jest:
- start po odpowiednim sygnale Organizatora,
- bezwzględne zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu przez Organizatora końca jazdy lub naruszenia warunków bezpieczeństwa czy warunków regulaminu.

-Uczestnik ma obowiązek poinformować Obsługę Toru o zaistniałych nieprawidłowościach , awariach lub uszkodzeniach.
14. Przejazd Quadem jest odpłatny
15.Organizator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności startujących oraz o momencie startu kolejnych uczestników.
16. Centrum rekreacyjno rozrywkowe Mega Music nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez prowadzącego pojazd do regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi, oraz zasad bezpieczeństwa
17. Centrum rekreacyjno rozrywkowe Mega Music nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone na terenie Toru Quadowego
18. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę.
19. Zmiana bądź unieważnienie któregoś z punktów regulaminu nie unieważnia całego regulaminu.
20. Wszystkie punkty Regulaminu mają zastosowanie także w przypadku tzw. Przejażdzek Quadem , kiedy kierowcą jest pracownik Obsługi Toru Quadowego a osoba która zakupiła bilet jest pasażerem.
21. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne.
22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.
23. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia pojazdu bez podania przyczyny.
24. Regulamin obowiązuje od 1.06.2012 roku.
25. Zakupienie bilet na Tor Quadowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Toru.


REGULAMIN - PRZYSTANI W RODZINNYM PARKU ROZRYWKI WODNA KRAINA


1. Przeznaczeniem przystani - obiektu jest umożliwienie osobom znajdującym się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Wodna Kraina korzystania ze sprzętów wodnych
2. Dostępne sprzęty wodne:
- kajaki
-rowery wodne
- skuter wodny
-motorówka
-banan wodny
- kule wodne
- materac zorbingowy
3. Korzystanie ze sprzętów wodnych jest odpłatne
4. Wszystkie osoby wyrażające chęć korzystania z przystani bądź znajdujących się na niej sprzętów wodnych,  zobowiązane są do przeczytania i bezwzględnego stosowania się do regulaminu przystani oraz do ogólno przyjętych zasad bezpieczeństwa.
5. Osoby nie stosujące się do regulaminu przystani lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla siebie bądź innych osób znajdujących się na przystani lub korzystających ze sprzętów wodnych, mogą zostać na przystań nie wpuszczone lub poproszone o opuszczenie obiektu bez wyjaśnień.
6. Korzystać z  przystani oraz udostępnionych sprzętów mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętów wodnych tylko i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów
8. Zakazuje się korzystania ze sprzętów wodnych osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających jak również osobom , które swoim zachowaniem wskazują, iż mogą powodować zagrożenie dla siebie lub innych osób znajdujących się na przystani lub korzystających ze sprzętów wodnych.
9. Nie zaleca się wnoszenia na przystań przedmiotów prywatnych typu telefony, okulary, zegarki itp. które mogą ulec zniszczeniu podczas korzystania z przystani bądź użytkowania sprzętów wodnych za co właściciel Obiektu nie bierze odpowiedzialnosci
10. Właściciel przystani nie odpowiada za wszelakie przedmioty zagubione lub uszkodzone podczas korzystania z przystani bądź użytkowania sprzętów wodnych.
11. Na akwenie wodnym na którym znajduje się przystań wodna oraz na którym umożliwia się .korzystanie ze sprzętów wodnych obowiązuje całkowity zakaz kąpieli
12. Przebywającym na przystani zabrania się:
-Kąpania w zbiorniku wodnym na którym znajduje się przystań
-Skakania z przystani do wody
-Popychania do wody innych osób znajdujących się na przystani
-Spożywania na przystani alkoholu lub innych środków odurzających
-Wchodzenia na przystań bądź znajdujące się przy przystani sprzęty wodne bez zezwolenia osoby odpowiedzialnej za obsługę przystani.
-Zachowań mogących spowodować zagrożenie dla innych osób znajdujących się na przystani bądź w jej pobliżu.
-Użytkowania przystani bądź znajdujących się na niej sprzętów w sposób nie zgodny z ich przeznaczeniem.
13. Sposób użytkowania sprzętów wodnych:
- korzystać z udostępnionych sprzętów wodnych można tylko po przejściu przeszkolenia w sposobie użytkowania danego sprzętu wodnego przeprowadzanego przez osobę nadzorującą przystań
- korzystać z danego sprzętu wodnego można  tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem  osoby obsługującej przystań
- czas jednorazowego użytkowania danego sprzętu wodnego oraz cena za użytkowanie tego sprzętu w określonym czasie zawarte są w cenniku kąpieliska znajdującego się przy Kasie Głównej Parku
-  rozpoczęcie użytkowania danego sprzętu wodnego może rozpocząć się tylko i wyłącznie za zgodą i po sygnale danym przez osobę nadzorującą przystań
-  rozpoczęcie użytkowania danego  sprzętu wodnego jest dopuszczalne dopiero po założeniu przez osoby chcące korzystać z tego sprzętu, kamizelek asekuracyjnych wydawanych przez osobę obsługującą przystań
- ilość osób mogących jednorazowo korzystać z danego sprzętu wodnego określana jest przez pracownika przystani w momencie przeprowadzania szkolenie dotyczącego korzystania z danego sprzętu wodnego
14. Wyrażenie chęci korzystania z przystani bądź znajdujących się przy niej sprzętów wodnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezwzględne stosowanie się do regulaminu Przystani.
15. Użytkownicy sprzętów wodnych korzystaja z nich na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

REGULAMIN PARKU LINOWEGO ’’LINOSKOCZEK’’

  1. Z Parku Linowego należącego do Centrum Rekreacyjno Rozrywkowego Mega Music mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu przez rodziców zgody na korzystanie z parku można otrzymać u instruktora Parku Linowego lub w biurze Centrum Rekreacyjno Rozrywkowego Mega Music
  2. Korzystanie z atrakcji Parku Linowego jest odpłatne
  3. Zakup biletu do Parku Linowego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w atrakcjach oferowanych przez Park Linowy
  4. Nie zwracamy pieniędzy za bilet jeżeli uczestnik nie wykorzystał go z przyczyn od nas niezależnych
  5. Wejście do Parku Linowego i korzystanie z dostępnych atrakcji następuje na własną odpowiedzialność.
  6. Możliwość korzystania z trasy zależna jest od wzrostu uczestnika: osoby chcące korzystać z atrakcji na terenie Parku Linowego muszą mieć minimum 140 wzrostu ( z wyciągniętą ręką)
  7. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
  8. Na terenie Parku Linowego obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z atrakcji dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
  9. Wejście na pierwszą platformę, w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności instruktora Parku.
  10. Korzystanie z atrakcji Parku Linowego jest możliwe tylko za zgodą instruktora oraz w wyznaczonym przez niego czasie.
  11. Wchodzenie na teren Parku Linowego podczas nieobecności instruktora oraz w godzinach innych niż godziny otwarcia Parku Linowego jest kategorycznie zabronione.
  12. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
  13. Działalność Parku Linowego uzależniona jest od warunków atmosferycznych. O tym czy warunki są odpowiednie do korzystania z Parku Linowego decyduje Obsługa Parku Linowego lub właściciel Obiektu.
  14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje właściciel Obiektu.
  15. Obsługa Parku nie odpowiada za mienie zagubione lub pozostawione na terenie Parku Linowego
  16. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w "Parku Linowym":
  - Osoby chcące korzystać z atrakcji Parku Linowego są zobowiązane przed wejściem na wysokość do pobrania od Obsługi Parku, sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
  - Sprzęt asekuracyjny jest zakładany tylko przez osobę należącą do obsługi Parku Linowego.
  - Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
  - W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonże asekuracyjne wraz z karabinkami, kask.
  - Osoby noszące biżuterie lub okulary powinny odpowiednio ja zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
  - Wszelkie przedmioty ostre oraz takie ,które podczas przejścia po atrakcjach, mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.
  - Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
  - Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
  - Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.
  - Podczas wchodzenia na wysokość po drabinkach, w ramach asekuracji przed upadkiem, wymagane jest przypinanie się do pętli z liny stalowej znajdujących się na środku drabinki.
  - Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy ,potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
  - Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
  - Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
  - Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół słupa.
  - Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
  - Przed wejściem na kolejna przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
  - Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli oplecionej wokół drzewa, potem drugim karabinkiem w linę stalowa a następnie rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę. Dopiero potem odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół drzewa i przepiać w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
  - Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służąca do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każda linę).
  - Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, co grozi skaleczeniem.
  - Po przejechaniu na druga stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platforma, chwycić ręka liny przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.
  Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

  - Szczególnie należy przestrzegać nie wchodzenia w zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników!
  - Po przejechaniu na linie powinno się zachować następująca kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
  - W przypadku zasłabnięcia należy wezwać obsługę Parku Linowego - zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.
  - Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.
  - Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi.
  - Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
  - Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

    

    Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego bez zwrotu kosztów biletu

 


 

Wodna Kraina
08-470 Wilga, ul. Stawowa 9

NIP 826-133-05-16
REGON 712034396
Konto firmowe Bank Spółdzielczy w Garwolinie oddział w Wildze
Nr: 179210 0008 0013 8846 2000 0010

Andrzej Goliszewski
tel. kom. 503 460 010
Hanna Domańska - Goliszewska
tel. kom. 512 464 846

E-mail:
crr@megamusic.com.pl
klub@megamusic.com.pl
centrum@megamusic.com.pl

Nasze strony:
www.megamusic.com.pl
www.tawernanadstawami.pl

emint.pl